Sidsel

Peispuster

Denne peispusteren trengte nytt skinn.

Hudtypen er barknappet kvige som er anilingarvet. Dette materiale passer  f.eks til knefall i kirker og gamle stoler fordi det mørkner og preges i levetiden. Huden må behandles med lærfett årlig.