Foto: Privat

Hjelp til full renovering ?

Her var det ikke nok bare med nytt stoff. Denne sofaen er godt over 100 år og trengte nytt sete. Som håndtverker med fagbrev kan jeg hjelpe deg med dette også.

Her er nye gjordeband og fjærer kommet på plass. Etterpå skal solid strie strekkes over og festes. Litt ullvatt dekker strien før understoppen av krøllet steppegrass former setet. Overstoppen på gamle møbler består av krøllhår og bomullsvatt før et lerret avslutter det hele.

Er du usikker på hvilken stand setet på møbelet befinner seg i så ta kontakt.